*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

Administracija

 

Mokyklos direktorė Snieguolė Bastakienė

 tel/faks. 8 (446) 72 706

mob. 8 656 82 250

el. p. snieguole.bastakiene@gmail.com

Išsilavinimas: 1993 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo matematiko ir informatikos mokytojos specialybę.

Kvalifikacija: II vadybinė kvalifikacija, matematikos vyresnioji mokytoja.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Poškienė

mob. 8 648 12 023

el. p. pavaduotoja.rita@gmail.com

Išsilavinimas: 1992 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo matematikos ir fizikos mokytojos specialybę.

Kvalifikacija: II vadybinė kvalifikacija, matematikos mokytoja metodininkė

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ala Venckienė

mob. 8 648 12 091

el. paštas pavaduotoja.ala@gmail.com

Išsilavinimas: 1981 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo rusų kalbos ir literatūros mokytojos specialybę.

Kvalifikacija: II vadybinė kvalifikacija, rusų kalbos vyresnioji mokytoja.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Gintaras Pušinskas

 

 mob.8 656 82 258

el. p. pusinskas.gintaras@gmail.com

Išsilavinimas: 1988 m. baigė Šiaulių K.Didžiulio politechnikumą, įgijo techniko - mechaniko kvalifikaciją.

Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

Pamokų laikas

 

    Pamokų pakeitimai