*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

Darbo užmokestis

 

Tauragės „Aušros“ progimnazija

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

2017 m. III ketvirčio numatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis su priedais (Eur)

1.

Direktorius

 

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

3.

Mokytojas ekspertas*

574

4.

Mokytojas metodininkas*

508

5.

Vyresnysis mokytojas*

474

6.

Mokytojas*

418

7.

Specialusis pedagogas

 

8.

Logopedas

 

9.

Socialinis pedagogas

 

10.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 

11.

Grupės auklėtojas

667

12.

Bibliotekininkė

 

13.

Mokytojo padėjėjas

 

14.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

15.

Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius

 

16.

Vyr. buhalteris

 

17.

Raštinės sekretorė

 

18.

Tarnybinių patalpų valytoja

380

19.

Statinių priežiūros darbininkas

380

20.

Kiemsargis

 

21.

Budėtojas

 

Pastabos: *už 18 savaitinių valandų.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

 

 

2016 metų darbo užmokestis

2015 metų darbo užmokestis

2014 metų darbo užmokestis

2013 metų darbo užmokestis

2012 metų darbo užmokestis

2011 metų darbo užmokestis

 

 

 

Tauragės „Aušros“ progimnazija Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS 

1. 8 00   -  8 45

2. 8 55   -  9 40

3. 9 50   -  10 35

4. 11 00  -  11 45

5.  11 55  - 12 40

6.  12 50  - 13 35

7. 13 40   -  14 25

    Pamokų pakeitimai

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Ketvirtadienis

2017 lapkričio 23 d.

Pamoka

Klasė

Veikla

1

7a

Lietuvių k.

5

7a

Matematika

4

7a

Muzika

3

7a

Anglų k.

6

7a

Žmogaus sauga

1

8

Fizika

2,4

8

Lietuvių k.

5

8

Kūno kult.

6

8

Matematika

7

8

Nebus

4

5

Anglų k.  (Simona)

5,6

5

Lietuvių k.

3

7b

Lietuvių k.

5

7b

Anglų k.

4,6

7b

Matematika

5

6

Žmogaus sauga

6

6

Anglų k. kons.

1

4a

Muzika

3

4a

Anglų k.

4

1

Anglų k.