*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

Darbo užmokestis

 

Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla

 

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

2017 m. I ketvirčio numatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis su priedais (Eur)

1.

Direktorius

 

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

763

3.

Mokytojas ekspertas*

531

4.

Mokytojas metodininkas*

511

5.

Vyresnysis mokytojas*

474

6.

Mokytojas*

419

7.

Specialusis pedagogas

 

8.

Logopedas

 

9.

Socialinis pedagogas

 

10.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 

11.

Grupės auklėtojas

641

12.

Skaityklos vedėjas

 

13.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

14.

Inžinierius kompiuterinei technikai

 

15.

Vyr. buhalteris

 

16.

Raštinės vedėjas

 

17.

Valytojas

380

18.

Darbininkas

399

19.

Kiemsargis

 

20.

Apsaugos darbuotojas

 

Pastabos: *už 18 savaitinių valandų.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

 

 

2016 metų darbo užmokestis

2015 metų darbo užmokestis

2014 metų darbo užmokestis

2013 metų darbo užmokestis

2012 metų darbo užmokestis

2011 metų darbo užmokestis

 

 

 

Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

Pamokų laikas

1. 8 00 - 8 45
 
2. 8 55 - 9 40
 
3. 9 50 - 10 35
 
 4. 11 00 - 11 45
 
 5. 11 55 - 12 40
 
 6. 12 50 - 13 35
 
 7. 13 40 - 14 25

    Pamokų pakeitimai