*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

Kiti

MOKINIŲ DALYVAVIMAS RAJONINĖSE, RESPUBLIKINĖSE, TARPTAUTINĖSE RENGINIUOSE

 

2014-2015 m.m.

 

Programa

 

Dalyviai

Atsakingi

Europos Sąjungos paramos programa „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“

Dalyvavo priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokiniai

R.Oželienė

Klasių vadovai

Akcija „Laimingi nes augame kartu su Antru žingsniu“. Respublikinė prevencinė  programa „Antras žingsnis“.

Dalyvavo 2a,2b,4a,4b klasių mokiniai

N.Genienė

R.Dautarienė

N.Pilukaitienė, R.Raudonienė

Respublikinė prevencinė  programa Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija.

Dalyvavo 1-10 klasių mokiniai

Klasių vadovai mokytojai

Saugaus eismo programa.

Dalyvavo 1-8 klasių mokiniai

L.Trijonienė

Pradinių klasių mokytojos

Žmogaus sauga.

Dalyvavo 1-10 klasių mokiniai

L.Trijonienė

Pradinių klasių mokytojos

Etninės kultūros programa.

 

Dalyvavo 5-10 klasių mokiniai

Mokytojai

Karjeros ugdymo programa.

Dalyvavo 5-10 klasių mokiniai

M.Toleikienė

Klasių vadovai

 

 

MOKINIŲ DALYVAVIMAS RAJONINĖSE, RESPUBLIKINĖSE, TARPTAUTINĖSE RENGINIUOSE

2014-2015 m.m.

 

 

Projektai

 

Dalyviai

Atsakingi

Mokyklos 4a klasės projektas „Ir knyga mane augina“

Dalyvavo 4a klasės mokiniai,

R.Raudonienė

Mokyklos 3a, 3b klasių projektas „ Kelionė po Lietuvą“

Dalyvavo 3a, 3b klasių mokiniai

A.Dragūnienė

V.Bušeikienė

Mokyklos integruotas projektas „Skirtingi, bet lygūs“

Dalyvavo 1-10 klasių mokiniai

A.Venckienė

 J.Lunskienė

M.Toleikienė

Mokinių savivalda

Mokyklos integruotas projektas „Kalėdų šviesos belaukiant“

 

Dalyvavo 1-10 klasių mokiniai

V.Karbauskienė

L.Kivilienė

Prad. kl. mokytojos

Mokyklos integruotas projektas „Mano Lietuva“

Dalyvavo 1-10 klasių mokiniai

L.Trijonienė

J. Straukienė

G.Lunskis

Mokyklos integruotas projektas „Mylėkime žemę“

Dalyvavo 1-10 klasių mokiniai

A.Vaičiūnienė

 D. Jonikienė

Pradinių klasių mokytojos

Mokyklos integruotas projektas „ Europos dienos mokykloje“

 

Dalyvavo 5-10 klasių mokiniai

 G.Lunskis

A.Jucikienė

D.Kvietkuvienė

Rajono savivaldybės projektas „Sveikatingumo mokykla – 5“

Dalyvavo 1-10 klasių mokiniai, gautos lėšos- 1000 Lt.

R.Oželienė

1-4 klasių mokytojos

Kūno kultūros mokytojai

Rajono savivaldybės vaikų socializacijos projektas „Saulės ratu“

Dalyvavo 4a, 4b klasės mokiniai, gautos lėšos- 350 EUR

V.Karbauskienė

L.Kivilienė

Rajonininis projektas (Miesto bibliotekos) „Skaitymo takas veda mus į knygos šalį“

Dalyvavo būrelio „Boružė“ ir 1-4 klasių mokiniai, padėkos skaitytojams

B.Vaivadienė

Respubikinis projektas „ Europos egzaminas“

Dalyvavo 8-10 klasių mokiniai, ŠMM padėka mokyklai

G.Lunskis

L.Trijonienė

Respublikinis projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas“

Pradinių klasių mokytojos,  Ugdymo plėtotės centro padėka

A.Dragūnienė

Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos projektas „Tolerancijos knyga

Dalyvavo 1-10 klasių mokiniai, Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos padėka mokyklai

Dorinio ugdymo ir kalbų  mokytojai

Mokinių savivalda

Respublikinis  VŠĮ „Vaiko labui“ projektas „Veiksmo savaitė be patyčių“

Dalyvavo 1-10 klasių mokiniai, VŠĮ „Vaiko labui“ padėka mokyklai

A.Venckienė

Mokinių savivalda

Respublikinis projektas „Kam to reikia“. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės įnicijuota Nacionalinė karjeros savaitė.

Dalyvavo 7-8 klasių mokiniai

M.Toleikienė

klasių vadovės

Nacionalinis VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ ir VšĮ „Ekošviesa“ inicijuotas ir kartu su partneriais įgyvendinamas aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“

Dalyvavo 1-10 klasių mokiniai, 1-4 klasių mokiniai laimėjo I vieta , Gavo prizą - 300 EUR. Už surinktas atliekas – 215 EUR., už makulatūrą – 37 EUR.

1-4 kl. mokytojos

A.Vaičiūnienė

Kauno technologijos universiteto „Viešosios politikos ir administravimo instituto projektas„Mokiniai renka merą“

Dalyvavo Mokinių tarybos mokiniai, KTU padėka mokyklai

A.Venckienė

Mokinių savivalda

Respublikinis projektas-konkursas, Afrikos kultūrų pavasaris Lietuvoje       „ UBUNTU - aš esu, nes esi tu“

Dalyvavo būrelio„Kūrybos džiaugsmas“  vaikai.   Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktoriaus padėka mokyklos dailės būrelio „Kūrybos džiaugsmas“ kolektyvui, prizas -  65 EUR.

V.Karbauskienė

Tarptautinis eTwinning projektas

„Let,s put our hads together“

4a klasės mokiniai pasidalino žiniomis apie savo vėliavą su kitų šaliu vaikais

N.Piliukaitienė

Tarptautinis projektas „Šiaurės bibliotekų savaitė“, „Troliai Šiaurėje“

Dalyvavo būrelio „Boružė“ ir 1-4 klasių mokiniai, padėka  mokyklai už dalyvavimą

B.Vaivadienė

Europos Komisijos  projektas „Programavimo savaitė“. Informacinių technologijų tiltas nuo „Aušros“ iki „Jovarų“

Dalyvavo 6, 8 klasių mokiniai

I.Ambrozienė

 

 

 

 

Tauragės „Aušros“ progimnazija Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS 

1. 8 00   -  8 45

2. 8 55   -  9 40

3. 9 50   -  10 35

4. 11 00  -  11 45

5.  11 55  - 12 40

6.  12 50  - 13 35

7. 13 40   -  14 25

    Pamokų pakeitimai

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Ketvirtadienis

2017 lapkričio 23 d.

Pamoka

Klasė

Veikla

1

7a

Lietuvių k.

5

7a

Matematika

4

7a

Muzika

3

7a

Anglų k.

6

7a

Žmogaus sauga

1

8

Fizika

2,4

8

Lietuvių k.

5

8

Kūno kult.

6

8

Matematika

7

8

Nebus

4

5

Anglų k.  (Simona)

5,6

5

Lietuvių k.

3

7b

Lietuvių k.

5

7b

Anglų k.

4,6

7b

Matematika

5

6

Žmogaus sauga

6

6

Anglų k. kons.

1

4a

Muzika

3

4a

Anglų k.

4

1

Anglų k.