*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

Mėnesio veiklos planas

 TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA

 

TVIRTINU

Direktorė

S.Bastakienė

2017 m. spalio 31 d.

VEIKLOS PLANAS

2017 m. lapkričio mėn.

 

Veikla

Laikas ir vieta

Renginio pavadinimas

Vadovas

Vykdytojai, dalyviai

Mokytojų tarybos veikla

 

 

 

14

Seminarų medžiagos perteikimas:

„Vertinimas ir įsivertinimas“

 

„Klasės auklėtojo veikla su mokiniais ir tėvais“

 

„Kaip efektyviai lavinti emocinį intelektą“

„Individualios mokinių pažangos sistemos kūrimas mokykloje“

 

 

S.Bajorinienė

 

V.Karbauskienė

 

 

 

R.Poškienė

 

Visi pedagogai

 

 

Metodinės tarybos veikla

 

 

28

 

1. ST 2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. rezultatų lyginamoji analizė.

Metodinių grupių narių pastebėjimai.

2. Vertinimo tvarkos aprašo pakeitimai.

3. Mokinių rezultatų stebėjimo sistemos kūrimas. Mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formos.  

 

R. Poškienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

 

Metodinės grupės nariai

Integruotos pamokos

20

Integruota IT – Dailės pamoka „Vaizduojamosios dailės žanrai“

I. Ambrozienė,      V. Karbauskienė

8 klasė

21

Integruota lietuvių kalbos – IT pamoka „K. Borutos socialinio tinklo Facebook profilis“

D. Macijauskienė,

I. Amrozienė

8 klasė

 

2sav

Organizuoti vokiečių kalbos besimokančių mokinių dailyraščio konkursą

R. Bandzinienė

6-8 klasės

29 - 30

Integruota biologijos – rusų kalbos pamoka „Gydytojau, aš susirgau“

A. Vaičiūnienė,

A. Jucikienė

8 klasė

 

 

16

Integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka

„Fonetika ir matematika “

S.Bajorinienė

G.Statkuvienė

6 klasė

Visą mėn

Integruotas dailės, fizikos ir matematikos projektas

 


„Statau namą“

V.Karbauskienė

G.Statkuvienė

D.Ramanauskienė

R.Poškienė

7 klasės

Visą mėn

Integruotas IT ,lietuvių kalbos ir matematikos projektas

„Laikraščio apipavidalinimas“

S.Bajorinienė

G.Statkuvienė

I.Ambrozienė

6 klasė

 

6

Integruota geografijos ir informacinių technologijų pamoka

„Klimatas “

D.Jonikienė

I.Ambrozienė

8 klasė

Per mėn

Integruotas lietuvių kalbos ir informacinių technologijų projektas

 

„Internetinės enciklopedijos puslapis apie V.Mačernį“

D.Macijauskienė

I.Ambrozienė

7 klasės

2 sav.

Anglų k. – pasaulio pažinimo pamoka

I.Breiterienė,

L.Putinienė

4b klasė

8

Integruota gamtos ir žmogaus pamoka ir  klasės valandėlė „ Maisto kelias“

A. Vaičiūnienė

J. Marozaitė

5 kl. išvyka į AB „Šaukštelis“

Veikla, skirta mokinių tėveliams

8

Tėvų susirinkimas - paskaita „Paauglystės sindromas. Ar viena kryptimi žiūrime?“

V.Karbauskienė

7a klasės mokinių tėvai

Mokinių tarybos veikla

13

Tolerancijos dienos organizavimas

S.Bajorinienė

Klasių seniūnai

Mokyklos renginiai

16

„Tolerancijos diena“

S. Bajorinienė,      R. Oželienė, mokinių taryba, klasių vadovai

1-8 kl. mokiniai

1,2 sav.

Projektas. Plakatų kūrimas dailės pamokų metu „Motyvuojanti mokyklos aplinka“

V. Karbauskienė

5-8 kl. mokiniai

3,4 sav.

Kūrybinių darbų paroda

„Užaugome laisvi“

V. Karbauskienė

5-8 kl. mokiniai

3,4 sav

Kūrybinių darbų paroda

„Rudens atspindžiai“

V. Karbauskienė

1-4 kl. dailės būrelio „Spalva“ mokiniai

Kalbų ir menų metodinė grupė

17

 

„Rusų dainos lietuviškai“

A.  Jucikienė

6-8 klasės

22

„Tabako vartojimo poveikis sveikatai“

A. Jucikienė,

D. Kvietkuvienė

8 klasė

Gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės veikla

13

Tradicinis bėgimas, skirtas Lietuvos karių dienai paminėti.

V. Šetkuvienė

E. Katauskas

5-8 klasės

 

14

“Stereotipai ir tolerancija: kaip veikia mūsų tarpusavio santykius?“

J. Lunskienė

6-7 klasės

21

“Gebėsiu atsispirti bendraamžių spaudimui prieš tabako, alkoholio vartojimą“

J. Lunskienė

7-8 klasės

11-30

 Piešinių paroda  – „Fizinio aktyvumo piramidė “

A. Vaičiūnienė

5-7 klasės

 

11-06

Resp. projekto „Sveikatiada“  stendas – „Mankštiada“ 3B korpuse.

A. Vaičiūninienė

 

11-09

Raj. viktorina „Pažink Lietuvos saugomas teritorijas“

A. Vaičiūnienė

7-8 kl mok. komanda

11-23

Raj. konferencija „Sakau taip blaiviam gyvenimui“

A. Vaičiūnienė

8 kl.mok.

22

Viktorina

„Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“

G.Lunskis

8 klasė

2sav

Tarptautinis IT konkursas „Bebras“

 I. Ambrozienė

4-8 klasės

Pradinių klasių metodinės grupės veikla

2sav

Mokinių pasiekimų ir diagramų pildymas ir aptarimas.

Pradinių klasių mokytojos

1-4 kl. mokiniai

13-19

Tarptautinė Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

Pradinių kl. mokytojos,

B. Vaivadienė

1-4 kl. mokiniai

Klasių vadovų veikla

16

„Tolerancijos dienos paminėjimas“

R. Dautarienė

1 klasė

10

„Mankštos svarba augančiam organizmui“

A. Dragūnienė

2 klasė

9

„Tolerancija. Kas tai?“

R. Raudonienė

3 klasė

9

„Mankštos svarba augančiam organizmui“

E. Mikavičienė

4a klasė

10

„Mankštos svarba augančiam organizmui“

L. Putinienė

4b klasė

15

„Draugiškumas – kaip jį išsaugoti?. Patyčioms – NE“

A. Vaičiūnienė

5 klasė

10

„Gerbti save ir kitus“

J. Straukienė

6 klasė

20

„Naktis mokykloje 2“

V. Karbauskienė

7a klasė

10

„Visi skirtingi, bet lygūs“

L. Kivilienė

7b klasė

15

„Rūkymas ir jo žala žmogaus sveikatai“

D. Kvietkuvienė

8 klasė

Edukacinės grupės veikla

7

Po7pam

1. Numatyti 2017 metų mokyklos biudžeto likučių panaudojimą.

2. Teikti siūlymus dėl paramos (2% gyventojų pajamų mokesčio) lėšų panaudojimo.

3. Parengti progimnazijos aplinkų kūrimo ir plėtojimo programos 2018-2020 m. projektą.

4. Paraiškos Taurages rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšoms gauti rengimas.

S. Bastakienė

D. Macijauskienė,

V. Karbauskienė,

V. Tereikienė,

R. Raudonienė,

G. Lunskis

Vaiko gerovės komisijos veikla

23

Prevencinių programų sąrašas, veiksmingumas, patrauklumas. Kas tiktų mūsų mokyklai?

 

R. Oželienė

R. Poškienė

R. Poškienė,

A. Vaičiūnienė,

V. Tereikienė,

V. Medeikienė,

R. Oželienė,

D. Macijauskienė,

Skaityklos veikla

9

Vilhelmas Haufas.
„Pasaka knygos drabužiais“ su 3kl., pamoka, skirta rašytojo jubiliejui.

B. Vaivadienė,

R. Raudonienė

3 klasė

13-19

Tarptautinis projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“.

B. Vaivadienė ir prad. klasių mokytojos

1-4 klasės

27-30

Knygų Kalėdų 2017 renginys

R. Dautarienė,

G. Ruikienė

Priešmokyklinė gr. ir 1 klasė

Ugdymo karjerai veikla

8

Pamokų vedimas

„Mano karjeros planas“

S. Bajorinienė

5 klasė

Visuomenės sveikatos specialistės veikla

 

 

2sav

Paskaita „Taisyklinga laikysena“

G. Gerulytė

5 -7klasės

4sav

Tarptautinės nerūkymo dienos paminėjimas. Stendas.

G. Gerulytė

 

 

 

Tauragės „Aušros“ progimnazija Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS 

1. 8 00   -  8 45

2. 8 55   -  9 40

3. 9 50   -  10 35

4. 11 00  -  11 45

5.  11 55  - 12 40

6.  12 50  - 13 35

7. 13 40   -  14 25

    Pamokų pakeitimai

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Ketvirtadienis

2017 lapkričio 23 d.

Pamoka

Klasė

Veikla

1

7a

Lietuvių k.

5

7a

Matematika

4

7a

Muzika

3

7a

Anglų k.

6

7a

Žmogaus sauga

1

8

Fizika

2,4

8

Lietuvių k.

5

8

Kūno kult.

6

8

Matematika

7

8

Nebus

4

5

Anglų k.  (Simona)

5,6

5

Lietuvių k.

3

7b

Lietuvių k.

5

7b

Anglų k.

4,6

7b

Matematika

5

6

Žmogaus sauga

6

6

Anglų k. kons.

1

4a

Muzika

3

4a

Anglų k.

4

1

Anglų k.