*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

Mėnesio veiklos planas

TAURAGĖS „AUŠROS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

TVIRTINU

Direktorė

S.Bastakienė

2017-04-28

VEIKLOS PLANAS

2017 m gegužės mėn.

 

 

 

Veikla

Laikas ir vieta

Renginio pavadinimas

Vadovas

Vykdytojai , dalyviai

 

Mokytojų tarybos veikla

 

 

 

 

 

 

25

1.1-5 klasių mokinių veiklų padėkos, elgesio nuobaudos.

2.Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenų pristatymas.

3. 2017-2018m.m.tikslų,uždaviniųir veiklos prioritetų projekto svarstymas..

4. Šiuolaikinė pamoka :

-netradicinės pamokos.

-stebėtų pamokų aptarimas

(diferencijavimas, pažangos stebėjimas)

5.Mokyklos ugdymo plano 2017-2018m.m.projekto svarstymas.

6.Dėl vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo 2017-2018m.m.

 

R.Poškienė

 

Įsivertinimo grupė

R.Poškienė

 

 

Metodinių grupių pirmininkai

S.Bastakienė

A.Venckienė

R.Poškienė

 

 

B.Vaivadienė

pedagogai

 

29

1-5 klasių mokinių mokslo rezultatai.

(kėlimas,palikimas kartoti kurso,papildomi darbai)

 

 

A.Venckienė

R.Poškienė

pedagogai

Metodinės tarybos veikla

Per mėn

Mokyklos ugdymo plano 2017-2018m.m. rengimas

A.Venckienė

Grupės nariai

Netradicinės pamokos pamokos

5-10

Matavimai gamtoje

G.Statkuvienė

5,7,8 klasių mokiniai

15

Pamoka gamtoje

„Kerpės oro indikatoriai“

A.Vaičiūnienė

8 klasės mokiniai

17

Integruota istorijos-tikybos pamoka „Krikščionybės pradžia“

J.Lunskienė

G.Lunskis

7 klasės mokiniai

4 sav

Pamoka netradicinėje aplinkoje

„Žodynai, jų rūšys7

B.Vaivadienė

S.Urbonavičiūtė

5 klasės mokiniai

3sav

Integruota skaitinių-muzikos pamoka

 

„Tremtinių ir partizanų kūryba“

D.Macijauskienė

J.Straukienė

6a,6b klasių mokiniai

3-4 sav

Susitikimas su rašytoja V.Vėl

(Vymerio bibliotekoje)

D.Macijauskienė

7 klasės mokiniai

Mokyklos tarybos veikla

 

30

2017-2018 m.m. mokyklos ugdymo plano projekto svarstymas.

Vadovėlių ir mokymo priemoniųįsigijimo 2017-2018m.m.

S.Bastakienė

Tarybos nariai

Mokinių tarybos veikla

 

26

Susirinkimas.

III trimestro budėjimo rezultatai.

2016-2017m.m. veiklos ataskaita.

A.Venckienė

Tarybos nariai

Mokyklos renginiai

 

29

Karjeros diena

 

 

D.Kiliokaitienė

5 lasės mokiniai

 

 

26-5 kl,

31- 6-10kl

Klasės diena

Klasių vadovai

5-10 klasių mokiniai

 

 

30

 

Vaikystės šventė

 

1-4 klasių mokytojos

Mokyklos bendruomenė

19

Žalioji mugė.

Tėvų klasė

Mokyklos bendruomenė

 

 

30

 

Mažosios olimpinės žaidynės

„Mano klasė gali“

Klasių vadovai ,kūno kultūros mokytojai

5-10 klasių mokiniai

Gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės veikla.

16

Europos egzaminas

G.Lunskis

10 klasės mokiniai

 

Pradinių klasių metodinės grupės veikla

 

 

1 sav

Mamyčių šventės

Pradinių klasių mokytojos

1-4 klasių mokiniai

Vaiko gerovės komisijos veikla

4 sav

Būsimų priešmokyklinės grupės mokinių kalbos tyrimas

V.Medeikienė

 

 

 

 

29

Mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, pasiekti rezultatai

1-5 klasių SUP mokinių mokymosi rezultatai

V.Medeikienė

 

 

V.Tereikienė

Komisijos nariai ir mokytojai,dėstantys SUP mokiniams

Skaityklos veikla

1-3 sav

Informacijos rinkimas apie naujus vadovėlius.

Metodinių grupių pageidavimai.

B.Vaivadienė

 

Įsivertinimo grupės veikla

 

 

 

Per mėn

Duomenų analizavimas.

Rezultatų paskelbimas.

R.Poškienė

Grupės nariai

 

 

 

Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

Pamokų laikas

1. 8 00 - 8 45
 
2. 8 55 - 9 40
 
3. 9 50 - 10 35
 
 4. 11 00 - 11 45
 
 5. 11 55 - 12 40
 
 6. 12 50 - 13 35
 
 7. 13 40 - 14 25

    Pamokų pakeitimai