*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

METODINĖ TARYBA

METODINĖS TARYBOS VEIKLA

2017-2018 M.M.

 

METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS:

 

1. Rita Poškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;

2. Rasa Dautarienė, pradinių klasių mokytoja – sekretorė;

3. Snieguolė Bastakienė, direktorė – narė;

5. Laimutė Putinienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;

6. Daiva Kvietkuvienė, kalbų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;

7. Jolanta Lunskienė, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLA 2017-2018 m.m.

Tauragės „Aušros“ progimnazija Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS 

1. 8 00   -  8 45

2. 8 55   -  9 40

3. 9 50   -  10 35

4. 11 00  -  11 45

5.  11 55  - 12 40

6.  12 50  - 13 35

7. 13 40   -  14 25

    Pamokų pakeitimai

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Ketvirtadienis

2017 lapkričio 23 d.

Pamoka

Klasė

Veikla

1

7a

Lietuvių k.

5

7a

Matematika

4

7a

Muzika

3

7a

Anglų k.

6

7a

Žmogaus sauga

1

8

Fizika

2,4

8

Lietuvių k.

5

8

Kūno kult.

6

8

Matematika

7

8

Nebus

4

5

Anglų k.  (Simona)

5,6

5

Lietuvių k.

3

7b

Lietuvių k.

5

7b

Anglų k.

4,6

7b

Matematika

5

6

Žmogaus sauga

6

6

Anglų k. kons.

1

4a

Muzika

3

4a

Anglų k.

4

1

Anglų k.