*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

MOKINIŲ TARYBA

 

TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA

 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2017-2018 m.m.

 

I. TIKSLAI

 1. Atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus mokykloje.
 2. Skatinti mokinių saviugdą, norą savarankiškai dirbti.
 3. Plėtoti mokyklos bendruomenės veiklų įvairovę.

 

II. UŽDAVINIAI

 1. Seniūnų sueigose aptarti klasių pasiekimus, lankomumą, mokinių laisvalaikį.
 2. Budėjimo organizavimo grupės susirinkimuose aptarti drausmės problemas.
 3. Rengti tolerancijos ir prevencines akcijas bei renginius.
 4. Puoselėti ir kurti mokyklos tradicijas, organizuoti mokinių laisvalaikį.
 5. Bendradarbiauti su mokyklos administracija.

 

III. MOKINIŲ TARYBA

Nr.

Klasė

Mokinio vardas, pavardė

Pareigos

1.

8

Smiltė Navickaitė

Pirmininkė

2.

7b

Patricija Šedbaraitė

Sekretorė

3.

8

Edgaras Savickas

Atsakingas už mokinių budėjimą mokykloje

4.

7a

Eglė Nikšaitė

Atsakinga už renginių organizavimą

 

IV. MOKINIŲ SAVIVALDA

Klasė

Seniūnas

Pavaduotojas

5 kl.

Emilija Krakytė

Ainius Mozoraitis

6 kl.

Ignas Plienaitis

Arnas Gestautas

7a kl.

Eglė Nikšaitė

Kajus Ščelis

7b kl.

Beatričė Dapšaitė

Patricija Šedbaraitė

8kl.

Smiltė Navickaitė

Edgaras Savickas

 

V. MOKINIŲ SAVIVALDOS SUSIRINKIMAI

 1. 2017-09-08 mokinių savivaldos veiklos 2017-2018 m.m. aptarimas ir planavimas
 2. 2017-12-08 , I trimestro veiklos aptarimas
 3. 2018-03-09, II trimestro veiklos aptarimas
 4. 2018-05-25, III trimestro ir mokslo metų veiklos rezultatų aptarimas

VI. VEIKLOS PLANAS

 

EilNr

Susirinkimai, renginiai

Darbotvarkė

Data

Vykdytojai

1.

Savivaldos

susirinkimas

 Seniūnų pristatymas ir mokinių tarybos rinkimai

2017-09-08

Seniūnai

2.

Savivaldos

susirinkimas

2017-2018m.m. veiklos planas

Budėjimo organizavimas

Dėl mokytojų dienos organizavimo

2017-09-15

Seniūnai

3.

Savivaldos

susirinkimas

Mokytojų dienos organizavimas (planas)

 

2017-09-30

Seniūnai

4.

Akcija

Mokytojų diena „Ačiū, mokytojai“

2017-10-05

Org.grupė Seniūnai

6.

Org. grupės susirinkimas

Pasiruošimas tolerancijos savaitei. Veiklos planavimas.

2017-10-28

Org.grupė

7.

Akcija

„Tolerancijos diena“

2017-11-16

Seniūnai

Org. grupė

10.

Savivaldos susirinkimas

 I trimestro veiklos rezultatų aptarimas

2017-12-01

Savivalda

11.

Seniūnų susirinkimas

Kalėdinių popiečių organizavimas. Veiklos planavimas.

2017-12-08

Seniūnai, org.gr grupė

12.

Kalėdinės popietės

Kalėdinės popietės

2017-12-23

Org. grupė

13.

Seniūnų susirinkimas

Šv.Valentino dienos organizavimas. Veiklos planavimas.

2018-01-27

Seniūnai

14.

Šv.Valentino diena

Renginiai.

2018-02-14

Org.grupė

 

15.

Savivaldos susirinkimas

II trimestro veiklos rezultatai

Budėjimo rezultatai

2018-03-09

Seniūnai, budėjimo grupė, darbo grupė

16.

Savivaldos susirinkimas

III  trimestro veiklos rezultatai

Budėjimo rezultatai

2017-2018 m.m. veiklos ataskaita

2017-05-25

Budėjimo grupė

seniūnai, org. Gr.grupė

 

APTARTA IR SUDERINTA

Mokinių savivaldos susirinkimas 2017-09-08, protokolas Nr.1

Tauragės „Aušros“ progimnazija Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS 

1. 8 00   -  8 45

2. 8 55   -  9 40

3. 9 50   -  10 35

4. 11 00  -  11 45

5.  11 55  - 12 40

6.  12 50  - 13 35

7. 13 40   -  14 25

    Pamokų pakeitimai

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Ketvirtadienis

2017 lapkričio 23 d.

Pamoka

Klasė

Veikla

1

7a

Lietuvių k.

5

7a

Matematika

4

7a

Muzika

3

7a

Anglų k.

6

7a

Žmogaus sauga

1

8

Fizika

2,4

8

Lietuvių k.

5

8

Kūno kult.

6

8

Matematika

7

8

Nebus

4

5

Anglų k.  (Simona)

5,6

5

Lietuvių k.

3

7b

Lietuvių k.

5

7b

Anglų k.

4,6

7b

Matematika

5

6

Žmogaus sauga

6

6

Anglų k. kons.

1

4a

Muzika

3

4a

Anglų k.

4

1

Anglų k.