*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas

TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS

2017-2018 m. m.

 

Tikslas: visiems mokyklos mokiniams sudaryti galimybes dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje.

 

Uždavinys: ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą.

 

 

Eil. Nr.

 

Būrelio vadovas

 

Būrelio pavadinimas

2017-2018m.m.

1.

R.Raudonienė

Dramos „Kaukutis“ (3 klasės mokiniai)

1 val.

 

2.

R.Raudonienė

„Jaunieji tyrinėtojai“ (3 klasės mokiniai)

1 val.

3.

J.Straukienė

Ansamblis „Spindulėlis“ (1-4 klasių mokiniai)

2 val.

4.

B.Vaivadienė

Dramos ir lėlių teatro studija „Boružė“(1-4 klasių mokiniai)

2 val.

5.

V.Karbauskienė

Molio būrelis „Moliniai stebuklai“ (1-4 klasių mokiniai)

2 val.

6.

V.Karbauskienė

Dailės būrelis „Spalva“ (1-4 klasių mokiniai)

2 val.

7.

V.Karbauskienė

Dailės būrelis „Kūrybos džiaugsmas“ (5-8 klasių mokiniai)

3 val.

8.

J.Straukienė

Jaunių ansamblis (5-8 klasių mokiniai)

2 val.

9.

E.Katauskas

Stalo teniso būrelis (5-8 klasių mokiniai)

1val.

10.

E.Katauskas

Būrelis „Sportiniai žaidimai“ (5-8 klasių mokiniai)

1 val.

11.

V.Šetkuvienė

Būrelis „Sportiniai žaidimai“ (5-8 klasių mokiniai)

1 val.

12.

S.Bajorinienė

Mokinių savivaldos ir renginių organizavimo klubas

1val.

13.

I.Ambrozienė

„Programavimo būrelis“ (5-8 klasių mokiniai)

1 val.

IŠ VISO MOKYKLOJE

20 val.

 

Tauragės „Aušros“ progimnazija Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS 

1. 8 00   -  8 45

2. 8 55   -  9 40

3. 9 50   -  10 35

4. 11 00  -  11 45

5.  11 55  - 12 40

6.  12 50  - 13 35

7. 13 40   -  14 25

    Pamokų pakeitimai

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Ketvirtadienis

2017 lapkričio 23 d.

Pamoka

Klasė

Veikla

1

7a

Lietuvių k.

5

7a

Matematika

4

7a

Muzika

3

7a

Anglų k.

6

7a

Žmogaus sauga

1

8

Fizika

2,4

8

Lietuvių k.

5

8

Kūno kult.

6

8

Matematika

7

8

Nebus

4

5

Anglų k.  (Simona)

5,6

5

Lietuvių k.

3

7b

Lietuvių k.

5

7b

Anglų k.

4,6

7b

Matematika

5

6

Žmogaus sauga

6

6

Anglų k. kons.

1

4a

Muzika

3

4a

Anglų k.

4

1

Anglų k.