*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

Pedagoginių darbuotojų sąrašas

TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA

 

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

2017-2018 m. m.

 

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Dėstomas dalykas (pareigos)

Mokytojo kvalifikacinė kategorija

El. pašto adresas

Kab.

 1.  

Rasa Raudonienė

pradinės  klasės

Metodininke

rasaraud.@gmai.com

121

 1.  

Laimutė Putinienė

pradinės  klasės, ev tikyba,

Metodininkė

muliute60@gmail.com

123

 1.  

Eslanda Mikavičienė

pradinės  klasės

pailg d. d. grupės auklėtoja

Metodininkė

eslandam1@gmail.com

102

 1.  

Rasa Dautarienė

pradinės  klasės

 

Metodininkė

rasadaut@gmail.com

101

 1.  

Gina Ruikienė

priešmokyklinė grupė

Vyr. mokytoja

gina.jasaitiene@gmail.com

103

 1.  

Aušra Dragūnienė

pradinės  klasės

 

Metodininkė

ausradra@gmail.com

124

 1.  

Irena Ambrozienė

Informacinės technologijos

Metodininkė

habas.irena@gmail.com

213

 1.  

Jolanta Lunskienė

Kat. tikyba

Vyr. mokytoja

lujule@gmail.com

218

 1.  

Dalia Macijauskienė

lietuvių kalba

Metodininkė

daliaaam@hotmail.com

211

 1.  

Simona Bajorinienė

lietuvių kalba

Mokytoja

urbosimo@gmail.com

210

 1.  

Indrė Breiterienė

anglų  kalba

Mokytoja

inbreiteriene@gmail.com

122

 1.  

Daiva Kvietkuvienė

anglų kalba

Vyr. mokytoja

daivakvi@notmail.com

313

 1.  

Antanina Jucikienė

rusų kalba

Metodininkė

antanina.jucikiene@gmail.com

320

 1.  

Danutė Ramanauskienė

chemija

Vyr. mokytoja

danute.ramanauskiene2@gmail.com

315

 1.  

Gražina Statkuvienė

matematika

Metodininkė

grastatke@gmail.com

212

 1.  

Dalija Ramanauskienė

fizika

Metodininkė

dalijar@gmail.com

315

 1.  

Aida Vaičiūniėnė

biologija

Metodininkė

aidav@info.lt

314

 1.  

Danguolė Jonikiėnė

geografija

Metodininkė

jonikiene@gmail.com

221

 1.  

Gintaras Lunskis

istorija, pilietiškumo pagrindai

Metodininkas

hamurabislg@gmail.com

216

 1.  

Vida Karbauskienė

dailė , technologijos

Ekspertė

vkarbauskiene@gmail.com

323

 1.  

Jovita Straukienė

muzika

Metodininkė

jovitastr@gmail.com

318

 1.  

Vida Šetkuvienė

kūno kultūra

Metodininkė

setkuviene@gmail.com

 

 1.  

Egidijus Katauskas

kūno kultūra

Metodininkas

egidijuskatauskas@gmail.com

 

 1.  

Loreta Kivilienė

technologijos

Mokytoja

lkiviliene@gmail.com

322

 1.  

Birutė Vaivadienė

Bibliotekininkė

Mokytoja

bvaivadiene@gmail.com

 

 1.  

Rimutė Bandzinienė

vokiečių kalba

Metodininkė

rimute_bandziniene@yahoo.de

311

 1.  

Virginija Medeikienė

logopedė

Metodininkė

virginijax@gmail.com

310

 1.  

Renata Oželienė

 

Soc. pedagogė

Vyr. pedagogas

r.ozeliene@gmail.com

223

 1.  

Vaida Tereikienė

Spec. pedagogė

Vyr. pedagogas

vaidater@gmail.com

319

 

Tauragės „Aušros“ progimnazija Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS 

1. 8 00   -  8 45

2. 8 55   -  9 40

3. 9 50   -  10 35

4. 11 00  -  11 45

5.  11 55  - 12 40

6.  12 50  - 13 35

7. 13 40   -  14 25

    Pamokų pakeitimai

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Ketvirtadienis

2017 lapkričio 23 d.

Pamoka

Klasė

Veikla

1

7a

Lietuvių k.

5

7a

Matematika

4

7a

Muzika

3

7a

Anglų k.

6

7a

Žmogaus sauga

1

8

Fizika

2,4

8

Lietuvių k.

5

8

Kūno kult.

6

8

Matematika

7

8

Nebus

4

5

Anglų k.  (Simona)

5,6

5

Lietuvių k.

3

7b

Lietuvių k.

5

7b

Anglų k.

4,6

7b

Matematika

5

6

Žmogaus sauga

6

6

Anglų k. kons.

1

4a

Muzika

3

4a

Anglų k.

4

1

Anglų k.