*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

Skaitykla

Bibliotekininkė Birutė Vaivadienė

112 kab. (I aukštas) el. paštas bvaivadiene@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.45 – 15.00

7.45 – 15.00

7.45 – 15.15

Būrelis 12.50 – 14.20

7.45 – 15.00

7.45 – 15.00

Skaitytojai aptarnaujami kiekvieną darbo dieną 7.45 – 15.00 val.

Pietų pertrauka 11.00  –  11.30 val.

 

BIBLIOTEKININKĖS FUNKCIJOS

1. Planuoja, analizuoja, apibendrina skaityklos darbą ir atsiskaito mokyklos direktoriui;

2. Rengia metinę skaityklos ataskaitą, teikia ją vadovui ar atsakingoms institucijoms;

3. Komplektuoja skaitykloje ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, mokslo populiariąją, metodinę literatūrą, vadovėlius;

4. Pildo, tvarko ir saugo skaityklos fondo ir darbo apskaitos dokumentus;

5. Rengia naudojimosi skaitykla taisykles;

6. Tvarko vadovėlių fondą ir darbo su jais apskaitos dokumentus;

7. Organizuoja skaityklos aprūpinimą bibliotekine technika (inventorinės knygos, bendrosios apskaitos knygos, dienoraščiai, kataloginės kortelės, skirtukai, formuliarai ir kt.);

8. Tvarko skaityklos informacinių laikmenų fondą;

9. Užsako, registruoja, tvarko ir sudaro metinius periodinės spaudos komplektus.

10. Dalyvauja ugdant mokinių informacinius gebėjimus.

11. Organizuoja ir vykdo mokyklos bendruomenės (toliau – vartotojų) aptarnavimą:

12. Supažindina su skaityklos teikiamomis galimybėmis ir naudojimosi skaitykla taisyklėmis;

13. Padeda mokyklos bendruomenės nariams rasti informaciją švietimo klausimais.

14. Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka apskaičiuoja ir priima iš vartotojų atlygį už skaityklos fondui padarytą žalą.

15. Užtikrina darbo skaitykloje drausmę ir rūpinasi fondo apsauga.

16. Rengia teminius informacinius aplankus (kartotekas) aktualiomis temomis.

17. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos programas.

18. Dalyvauja mokytojų tarybos veikloje.

19. Vykdo kitus mokyklos administracijos teisėtus nurodymus

 

 Renginiai

Eil.Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Atsakingas

1.

Naujų knygų ir vadovėlių paroda „Nauji vadovėliai 2017 -2018 m.m.

2017 - 09

B.Vaivadienė

2.

Pamoka netradicinėje erdvėje pagal projektą „Kelionė po Lietuvą“ 3 kl.

2017-09

B. Vaivadienė, R.Raudonienė

3

Piešinių parodėlė „Vasaros spalvos“ su 4b kl.

2017-09

B.Vaivadienė, L.Putinienė

4

Meno terapijos savaitė su 4a klase. Per savaitę atliktų darbų parodėlė.

2017 – 09 – 10 mėn.

B.Vaivadienė,

E.Mikavičienė

5

Vilhelmas Haufas.
„Pasaka knygos drabužiais“ su 3kl., pamoka, skirta rašytojo jubiliejui.

2017-11 mėn.

B.Vaivadienė,

R.Raudonienė

6.

Tarptautinis projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“.

2017-11 mėn.

B. Vaivadienė, pradinių klasių mokytojos

7.

Knygų Kalėdoms skirti renginiai.

2017 - 12

B. Vaivadienė, Vymerio filialo darbuotojos

8.

Projektas „Draugaukime“. Išvyka į Jovarų pagrindinę mokyklą, dalyvaujame jų Knygų Kalėdose. (Jeigu gausime transportą).

2017 - 12

B. Vaivadienė

9.

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Stendas, knygų parodėlė.

2018 - 01

B.Vaivadienė

10.

Vykdau projektą „Mes ir apie mus“. Mokykla rajoninėje ir respublikinėje spaudoje 2016 metais.

2018 - 01

B.Vaivadienė

11.

Paroda, skirta Vasario 16 – ajai, „Aš myliu Lietuvą“.

2018 - 02

B.Vaivadienė

12.

Pamoka netradicinėje aplinkoje. Fizika 7 kl. „Gamta skatina išradingumą“. Su mokytoja D.Ramanauskiene.

2018-02

B.Vaivadienė,

D.Ramanauskienė

13.

„Žemė – visų namai“. Prisijungiu prie renginių, skirtų Žemės dienai paminėti.

2018-03

B.Vaivadienė

14.

Margučiai, jų marginimas. Stendas, piešinių parodėlė.

2018-03

B.Vaivadienė

15.

Knygos šventė. Geriausių skaitytojų apdovanojimas, skatinimas mylėti knygą.

2018 - 04

B.Vaivadienė

16.

Informacijos rinkimas apie naujus vadovėlius. Metodinių grupių pageidavimai naujiems vadovėliams. Paruošti medžiagą apie planuojamus užsakyti vadovėlius metodinei ir mokyklos tarybai.

2018 - 05

B.Vaivadienė

17.

Vadovėlių užsakymas.

2018-06

B.Vaivadienė

             Skaitykloje galite skaityti periodinę spaudą, turimą grožinę literatūrą, naudotis informaciniais leidiniais (enciklopedijomis, žodynais, žinynais ir kt.), rasti reikalingą pedagoginę literatūrą, vadovėlius, kurie naudojami mokymo procese. Ieškodami informacijos galite naudotis stacionariais kompiuteriais, taip pat planšetiniais kompiuteriais bei juose esančiomis mokomosiomis programomis. Skaitykloje veikia dramos ir lėlių teatro studija „Boružė”, kurią lanko 1 – 4 kl. mokinukai. Čia vaidinami spektakliai, vyksta įvairūs renginiai, vedamos integruotos pamokos, pamokos netradicinėse erdvėse, vykdomi projektai.

Užeikite, Jūs visada laukiami!

Tauragės „Aušros“ progimnazija Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS 

1. 8 00   -  8 45

2. 8 55   -  9 40

3. 9 50   -  10 35

4. 11 00  -  11 45

5.  11 55  - 12 40

6.  12 50  - 13 35

7. 13 40   -  14 25

    Pamokų pakeitimai

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Ketvirtadienis

2017 lapkričio 23 d.

Pamoka

Klasė

Veikla

1

7a

Lietuvių k.

5

7a

Matematika

4

7a

Muzika

3

7a

Anglų k.

6

7a

Žmogaus sauga

1

8

Fizika

2,4

8

Lietuvių k.

5

8

Kūno kult.

6

8

Matematika

7

8

Nebus

4

5

Anglų k.  (Simona)

5,6

5

Lietuvių k.

3

7b

Lietuvių k.

5

7b

Anglų k.

4,6

7b

Matematika

5

6

Žmogaus sauga

6

6

Anglų k. kons.

1

4a

Muzika

3

4a

Anglų k.

4

1

Anglų k.