*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

Tėvų klasė

TĖVŲ KLASĖ - mokyklos savivaldos institucija, vienijanti visą mokyklos bendruomenę, bendradarbiaujanti su mokyklos taryba ir mokyklos administracija, padedanti mokyklos bendruomenei spręsti mokinių veiklos ir auklėjimo klausimus.

 

TĖVŲ KLASĖS VEIKLA MOKYKLOJE:

-          atstovauja visiems mokyklos mokinių tėvams, priima sprendimus svarbiausiais mokyklos veiklos klausimais;

-          dalyvauja įgyvendinant mokyklos tikslus bei uždavinius, mokyklos veiklos planavime ir planų įgyvendinime, sprendžia iškilusias problemas;

-          teikia pasiūlymus mokyklos administracijai dėl ugdymo kokybės gerinimo;

-          padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, pamokų lankymo, bei drausmės pažeidimo problemas;

-          svarsto mokyklos administracijos ir mokyklos savivaldos institucijų deleguotus klausimus;

-          svarsto klasių tėvų pageidavimus ir teikia pasiūlymus Mokyklos tarybai ir/ar mokyklos administracijai;

TĖVŲ KLASĘ sudaro visų klasių tėvų atstovai, Tėvų klasė renkama dvejiems metams, už savo veiklą atsiskaito mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams bendrame tėvų susirinkime.

 

Tauragės “Aušros” pagrindinės mokyklos

Tėvų klasė 2016-2018 m.m.:

 

1.     Odeta Matijošaitienė – pirmininkė

2.     Kristina Kazlauskienė – pirmininko pavaduotoja

3.     Dainora Jonaitė – sekretorė

4.     Gintarė Rakauskienė – narė

5.     Vaida Žalandauskienė – narė

6.     Jurgita Surblienė – narė

7.     Vilma Bertašienė – narė

8.     Vaida Plyskaitienė – narė

9.     Rasa Stulgienė – narė

10.   Rita Bartkienė – narė

11.   Petras Girskis – narys 

 

Tėvų klasės veiklos ataskaita 2014 - 2016 m.

 

Tauragės „Aušros“ progimnazija Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS 

1. 8 00   -  8 45

2. 8 55   -  9 40

3. 9 50   -  10 35

4. 11 00  -  11 45

5.  11 55  - 12 40

6.  12 50  - 13 35

7. 13 40   -  14 25

    Pamokų pakeitimai

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Ketvirtadienis

2017 lapkričio 23 d.

Pamoka

Klasė

Veikla

1

7a

Lietuvių k.

5

7a

Matematika

4

7a

Muzika

3

7a

Anglų k.

6

7a

Žmogaus sauga

1

8

Fizika

2,4

8

Lietuvių k.

5

8

Kūno kult.

6

8

Matematika

7

8

Nebus

4

5

Anglų k.  (Simona)

5,6

5

Lietuvių k.

3

7b

Lietuvių k.

5

7b

Anglų k.

4,6

7b

Matematika

5

6

Žmogaus sauga

6

6

Anglų k. kons.

1

4a

Muzika

3

4a

Anglų k.

4

1

Anglų k.