*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

Ugdymo karjerai veikla

Ugdymo karjerai vadovė Simona Bajorinienė,

242 kab.(II aukštas) el.paštas: urbosimo@gmail.com

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

----

----

12.50 – 13.35

8.55 – 9.40

 

UGDYMAS KARJERAI VEIKLA

2017 - 2018 m. m.

 

UGDYMAS KARJERAI

            Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą. Tam tikslui mokykloje dirba karjeros kordinatorius.

 

VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr.

Priemonė

Data

Dalyviai

1.

UK veiklos plano sudarymas.

2017 m. rugsėjis

 

 

S. Bajorinienė

2.

Mokinių sąrašų atnaujinimas

2017 m. rugsėjis

S. Bajorinienė

3.

Reikalingos informacijos perteikimas klasės vadovams ir mokiniams.

Visus metus

Kl. vadovai, 5-8 kl. mok.

4.

Reikalingos informacijos viešinimas stende, virtualioje erdvėje.

Visus metus

S. Bajorinienė, informatikos specialistas

5.

Bendradarbiavimas su klasės vadovais

Visus metus

Kl. vadovai, S. Bajorinienė

6.

Individualios konsultacijos mokiniams.

 

2017 m. spalis – 2018 m. gegužė

 

S. Bajorinienė

7.

 

Mokinių supažindinimas su internetinėmis svetainėmis, jų adresais.

 

2017 m. spalis

5, 6 kl.

8.

UK lankstinuko atnaujinimas.

 

2017 m. lapkritis

S. Bajorinienė

9.

Nacionalinė karjeros savaitė

2017 m. lapkritis

S. Bajorinienė, 5-8 klasių mokiniai ir klasių vadovai, techn. mokyt.

 

10.

Saugesnio interneto savaitė

 

2018 m. vasario 6-10 d.

 

5-8 klasių mokiniai

Inf. techn. mokytoja

11.

Mokinių profesinis veiklinimas. (Pažintiniai, patyriminiai vizitai padedantys susipažinti su įvairiomis profesijomis)

 

2017m. lapkričio – 2018 m. gegužė mėn.

 

5-8 klasių mokiniai

klasių vadovai

12.

Mokinių atliktų testų ir kt. medžiagos kaupimas.

 

Visus metus

S. Bajorinienė

13.

Domėjimasis UK naujienomis.

Visus metus

S. Bajorinienė

 

 

Tauragės „Aušros“ progimnazija Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS 

1. 8 00   -  8 45

2. 8 55   -  9 40

3. 9 50   -  10 35

4. 11 00  -  11 45

5.  11 55  - 12 40

6.  12 50  - 13 35

7. 13 40   -  14 25

    Pamokų pakeitimai

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Ketvirtadienis

2017 lapkričio 23 d.

Pamoka

Klasė

Veikla

1

7a

Lietuvių k.

5

7a

Matematika

4

7a

Muzika

3

7a

Anglų k.

6

7a

Žmogaus sauga

1

8

Fizika

2,4

8

Lietuvių k.

5

8

Kūno kult.

6

8

Matematika

7

8

Nebus

4

5

Anglų k.  (Simona)

5,6

5

Lietuvių k.

3

7b

Lietuvių k.

5

7b

Anglų k.

4,6

7b

Matematika

5

6

Žmogaus sauga

6

6

Anglų k. kons.

1

4a

Muzika

3

4a

Anglų k.

4

1

Anglų k.